045 / 5459074 saling@1.hilarion.sk

Dobrý deň,

táto informácia je reakciou a doplnkom k videu

Reflexná terapia nosa

v čase epidémie Coronavírusu na jar 2020, kedy sme sa rozhodli odpovedať touto formou na podnety pacientov našej ambulancie a poskytnúť informácie a rady za účelom podpory zdravia a imunity bežne dostupnými prostriedkami v domácich podmienkach resp. v podmienkach karantény.

Keďže nemáme v prvom momente možnosť hneď Vás informovať, bude Vám zaslaná informácia automaticky po zadaní e-mailu.

S pozdravom Dr. Juraj Šaling