045 / 5459074 saling@1.hilarion.sk
Dlhý, široký a bystrozraký

Dlhý, široký a bystrozraký

Dnes to bude viac o Dlhom! Long znamená Dlhý a poznáme dnes dva hlavné druhy: Prvý bol Long Covid = Chronic Covid (Chronický Covid) alebo sa volá aj Postakútny Covid syndróm (PACS) a druhý je Postvakcinačný syndróm Covid (PVACS - Post-Vaccine Covid Syndrome) alebo...

čítať viac
Práve Právenka

Práve Právenka

Andrographis paniculata - Právenka metlinatá Měkýn latnatý, Kalmegh Právenka metlinatá (Andrographis paniculata) je liečivá bylina pochádzajúca z rodu Acanthaceae. Pôvodne pochádza z Indie a Srí Lanky. V južnej a juhovýchodnej Ázii rastie dodnes. Rastlina so štíhlou...

čítať viac
IgG4 – keď nemý zakričí

IgG4 – keď nemý zakričí

Prečo zavládlo kričiace ticho pred búrkou? Pretože vôbec nie je isté, ako dlho bude búrka trvať! Vo vedeckom pre(d)printe vyšla práca na 50 str - tu je komplet PDF. V ktorej sa píše: Vysoké hladiny neutralizujúcich protilátok proti SARS-CoV-2 sú dôležitou zložkou...

čítať viac
História farmakopunktúry

História farmakopunktúry

História kórejskej vedy z pohľadu slovenskej alternatívy  Ciele článku: Cieľom tohto článku, je predstaviť históriu a typy kórejskej farmakopunktúry v Južnej Kórei, odkiaľ pochádza dnes už nežijúci “učiteľ” autora blogu. A informovať o trendoch súčasného výskumu....

čítať viac
Človek bez masky

Človek bez masky

Chápeme či nechápeme? Prečo sú nám mnohé veci nepochopiteľné? Napriek tomu, že si schopnosť chápania podstaty nesie v sebe každý sám. Mnohé z vecí sú nepochopiteľné. Nie preto, že náš rozum je slabý, ale preto, že je obmedzený a podstata týchto vecí nám jednoducho...

čítať viac
Traja králi alebo kto hľadá, nájde

Traja králi alebo kto hľadá, nájde

My sme nestvorili Vesmír a napriek tomu zúfame, že sa neriadi našou pochybnou hrou na spravodlivosť na jednej zo svojich planét. Zopár pochybných vyhlásení v kategórii pseudovedy nie sú zákonmi, ktorými Vesmír udržiava nadpozemskú harmóniu a ani príroda nepritakáva...

čítať viac
Ovčie kiahne podľa Deda Vševeda

Ovčie kiahne podľa Deda Vševeda

Dedko Vševedko vie všetko a preto je taký rozprávkový záujem o jeho tri zlaté vlasy.  Evidentne, sa dnešným elitám „nezadarilo“ v ich hľadaní, zostalo im len vedomie, že múdro vládnuť je možné iba v rozprávke. Alebo vedia a jednoducho klamú. Elity také aké prišli, pod...

čítať viac
V srdci problému alebo nielen o myokarde

V srdci problému alebo nielen o myokarde

Experiment beží, výsledky prichádzajú, interpretujú sa v záujme kohokoľvek Dnes sme už druhý rok v experimente a jeho krátkodobé výsledky sa pozvoľna miešajú s výsledkami „strednedobými“. V panike sa rôzne subjekty správajú rôzne, podľa toho v čích záujmoch sa činia....

čítať viac
Koľko máme ešte času?

Koľko máme ešte času?

Čas, ako fyzikálna veličina, vyjadruje interval medzi udalosťami, alebo dobu trvania deja. Subjektívne nám ubieha rýchlejšie, keď prežívame príjemné chvíle, a naopak, vlečie sa pomaly  ak prežívame bolesť, úzkosť alebo strach. Ak strach trvá dlho, stáva sa...

čítať viac
Túžili sme vzlietnuť, no závažie sme neodhodili

Túžili sme vzlietnuť, no závažie sme neodhodili

TLAKOVÝ EXPERIMENT MÁ TRHLINY, PRASKÁ! Keď je tlak neúmerný, systém praská tam, kde sú zúžené jeho možnosti a najslabšie miesta. A najslabšie miesta akejkoľvek nepreverenej teórie sú nepodložené predpoklady, ktoré nie sú dokázané, no tlačia potencionálnym rizikom, že...

čítať viac